Reparatieverzoeken

Wilt u iets laten repareren aan uw woning? Controleer dan eerst of de reparatie de verantwoordelijkheid is van u of van ons en of het onder het serviceabonnement valt. Dit kunt u nagaan in de folder Onderhoud, reparaties en serviceabonnement.

Uw naam

Uw e-mailadres

Uw adres

Uw telefoonnummer

Opmerkingen reparatieverzoek