Inwoning

Als huurder heeft u de mogelijkheid om één of meerdere personen bij u in huis te laten wonen. U moet dit schriftelijk aanvragen bij De Zes Kernen. Onder inwoner verstaan we iemand die bij u in huis woont. Het hoeft niet iemand te zijn met wie u een gezamenlijke huishouding voert. U blijft zelf huurder van de woning. Dat houdt in dat u zelf aansprakelijk blijft voor de woning en alles wat in en rond uw woning gebeurt. Alle verzoeken tot inwoning worden per geval bekeken.

Inwoning kunt u aanvragen met het aanvraagformulier inwoning.