Huurverhoging

Elk jaar wordt de huur met ingang van 1 juli verhoogt. U ontvangt vóór 30 april een brief waarin staat hoeveel deze huurverhoging bedraagt. Deze huurverhoging valt altijd binnen de grenzen die de regering heeft gesteld.