Afstandsverklaring woning

U huurt samen met uw partner de woning, maar er is sprake van een scheiding of een relatiebreuk.
In de praktijk betekent dit dat één van de twee in de woning blijft wonen en de ander vertrekt. Het is dan noodzakelijk om goed vast te leggen dat één huurder niet meer woonachtig is op het adres, zodat hij/zij niet meer verantwoordelijk is voor eventuele huurachterstanden of andere problemen.

Wat gebeurt er als ik een huurachterstand heb op het moment dat ik afstand wil doen van de woning?
U bent beiden aansprakelijk voor de huurachterstand, aangezien deze is ontstaan in de periode waarin u de woning samen huurde. Wij zullen met u in overleg treden om een oplossing hiervoor overeen te komen.

Hoe wordt mijn afstandsverklaring beoordeeld?
De woonconsulenten Verhuur bekijken of alle stukken compleet zijn. Vervolgens wordt de afstandsverklaring intern verwerkt. U ontvangt schriftelijk bericht van ons dat de aanpassing is doorgevoerd in ons systeem.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Hoe moeten wij dit doorgeven?
Bij relatiebreuk of scheiding levert u bij ons een afstandsverklaring in die getekend is door beide partijen. Deze is te verkrijgen bij onze balie en op deze website.

Let op! Wanneer u een gezamenlijke inschrijving bij Woonnet Rijnmond heeft, moet u dit apart doorgeven. Uw relatiebreuk/scheiding wordt niet automatisch verwerkt bij uw registratie als woningzoekende bij Woonnet Rijnmond.

Wij zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?
Van rechtswege bent u medehuurder omdat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Dit betekent dat u allebei evenveel recht heeft op de woning, ook al staat de woning niet op uw naam. U zult in onderling overleg moeten bepalen wie in de woning blijft wonen. Komt u er onderling niet uit? Dan kunt u de rechter verzoeken hierover een uitspraak te doen.

Mijn (ex-)partner is niet in staat om een afstandsverklaring te ondertekenen die ik nodig heb voor de wijziging tenaamstelling huurovereenkomst. Hoe kan ik dit dan regelen?
Het komt voor dat één van de huurders niet in staat is om een afstandsverklaring te ondertekenen. Dan is het volgende mogelijk:

  • Een gemachtigde wordt verzocht de afstandsverklaring te ondertekenen, op vertoning van de machtiging en legitimatie.
  • Als de persoon in kwestie niet in staat is om een machtiging af te geven, dan dient deze persoon onder curatele gesteld te worden of bewindvoering te hebben. Huurders kunnen dit regelen via de rechter.
  • Klik hier voor de afstandsverklaring.