Herontwikkeling Juliana- en Emmastraat

Samenwerkingsovereenkomst

Op woensdag 6 december 2017 hebben woonstichting De Zes Kernen en Bouwonderneming Stout een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van het gebied aan de Julianastraat en de Emmastraat in Zuidland. Met deze ondertekening wordt een start gemaakt met de planvorming op de locatie waar ongeveer een jaar geleden 27 huurwoningen en de voormalige basisschool De Wissel zijn gesloopt. De nieuwbouw op deze locatie zal bestaan uit een mix van huur- en koopwoningen in verschillende woningtypen. Het wordt in overleg met de omwonenden en belanghebbenden verder ontwikkeld, waarna de start van de bouwwerkzaamheden beoogd is in het 4e kwartaal van 2018.