Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt, maar toch kan het zijn dat u ontevreden bent over onze dienstverlening, uw woning of andere zaken. Hieronder ziet u per klacht welke stappen u kunt ondernemen.

U heeft een klacht

Ondanks dat wij er hard aan werken om naar onze klanten te luisteren en ze zo goed mogelijk van dienst te zijn kan het voorkomen dat u het gevoel heeft dat een medewerker van De Zes Kernen uw vraag of probleem niet naar behoren heeft afgehandeld. Laat het ons weten!

Zeg tegen de medewerker met wie u contact heeft gehad waarom u niet tevreden bent. Zo krijgen wij de kans om het beter te doen en dit in het vervolg te voorkomen. Samen kunnen we dan tot een oplossing komen.

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld en komt u er met de medewerker niet uit? Legt u de klacht dan schriftelijk voor aan onze directeur-bestuurder. Het adres is Gemeenlandsedijk Zuid 12 A, 3216 AH  Abbenbroek. U kunt de klacht uiteraard ook per mail indienen. Het mailadres is info@dezeskernen.nl.

Bent u niet (geheel) tevreden met het antwoord van de directeur-bestuurder van De Zes Kernen? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Voor meer informatie en het reglement verwijzen we u naar http://gcwzh.nl/

Huurcommissie

Heeft u een klacht over de hoogte van de huur, de huurverhoging of het onderhoud van uw woning en komt u er met De Zes Kernen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen. Voor meer informatie en de procedure verwijzen we u naar https://www.huurcommissie.nl/