Onze stakeholders

Onder onze stakeholders verstaan we alle personen die betrokken zijn bij Woonstichting De Zes Kernen.
Denk aan huurders, personeelsleden, gemeenten, leveranciers, aannemers, financiële instellingen, toezichthouders etc.

Van een aantal geven we een uitgebreidere omschrijving.