Menu 

Wilt u een geprint exemplaar van één van onze publicaties? Stuur dan een e-mail naar info@dezeskernen.nl.

Jaarverslag

Bedrijfsplan

Klachtenprocedure

Onze manieren

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Jaarplan 2018

Profielschets Raad van Commissarissen

Bestuursreglement

Klokkenluiderregeling

Toetsingskader

Jaarrekening

Visitatierapport

Tevredenheidsonderzoek

Sloopbesluit