Beheerder

AED verplaatst naar buiten

Op maandag 13 januari 2020 is de AED van Woonstichting De Zes Kernen van binnen naar buiten verhuist. Op deze manier kan 24 uur per dag gebruik worden gemaakt van de AED. Een goed initiatief dat is ondersteund door de gemeente Nissewaard.

In dit filmpje van Roel van Deursen, videograaf van DPG Media, is te zien hoe het gebruik maken van de AED werkt.

Huurtoeslag per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de Huurtoeslag ingegaan. Dat betekent dat er nu geen inkomensgrenzen meer zijn. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt nu af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Ook wordt er bij het toekennen van huurtoeslag rekening gehouden met uw vermogen, zoals uw spaargeld.

De wijziging van de wet zorgt er voor dat mensen niet meer ineens, door een kleine stijging van het inkomen, gelijk het recht op huurtoeslag verliezen. Ook komen nu misschien meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag.

Slim dus om op de site van de belastingdienst een proefberekening te maken om te kijken of u een toeslag kan krijgen. En hoeveel.

U maakt de berekening op www.toeslagen.nl. Ook leest u daar alles over hoe het precies werkt.

Gerenoveerde woningen feestelijk geopend

Na een renovatieperiode van 11 weken zijn op woensdag 18 december de huurwoningen aan de Mr. P.J. Oudweg in Zuidland op feestelijke wijze geopend. Na het doorknippen van het symbolische lint door bewoners meneer Kweekel en mevrouw Bevaart, en het knallen van de confettikanonnen, zijn alle huurders van de woningen aan de Mr. P.J. Oudweg 25 t/m 47 getrakteerd op een hapje en drankje bij Stroop Pannenkoeken, om gezamenlijk het goede verloop van de renovatie te vieren.

Wat is er gedaan?

De energiebesparende werkzaamheden zijn gecombineerd met het reguliere onderhoud. Aan de buitenzijde van de woningen zijn 14 cm dikke isolatieplaten aangebracht. Dit is gecombineerd met het opvullen van de spouwmuren. Hierdoor hebben de woningen nu een isolatiewaarde van ongeveer Rc 5,5. Ter vergelijking: nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig gebouwd met een minimum van Rc 4,5. Hoe hoger de waarde, hoe beter geïsoleerd. En des te lager de energielasten voor de bewoners.
Vervolgens is de buitenzijde van de woningen afgewerkt met steenstrips aan de voorkant en een combinatie van steenstrips en pleisterwerk aan de kop- en achterzijde.
Het dak is van buitenaf geïsoleerd, de schoorstenen zijn verwijderd en er zijn nieuwe dakpannen geplaatst. Vervolgens zijn de daken voorzien van zonnepanelen. Deze panelen zijn in het dak verwerkt. In de bestaande houten kozijnen is alle beglazing vervangen door HR++ glas en voorzien van zelf regulerende ventilatieroosters. Op de zolder van iedere woning is een CO2 gestuurde ventilatie-box geplaatst die er voor zorgt dat de lucht via de badkamer, toilet en keuken wordt afgezogen.

Artikel in Groot Nissewaard

In de uitgave van de Groot Nissewaard van deze week (week 51) een paginagroot artikel over woonzorgcentrum Hart van Zuidland.

In het artikel worden de positieve uitkomsten van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), uitgevoerd door RIGO research & advies, gedeeld. Ook komen bewoners en verzorgden aan het woord. Kortom, een artikel om zeker even te lezen!

Geen krant ontvangen? Lees het artikel dan hier.

 

Prestatieafspraken 2020 getekend

Huurdersverenigingen, woningcorporaties en gemeenten hebben onlangs de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. In de prestatieafspraken wordt beschreven welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente dat is vastgelegd in de woonvisie.

De prestatieafspraken met de gemeente Hellevoetsluis werden ondertekend op woensdag 27 november 2019. De ondertekening van de prestatieafspraken met gemeente Nissewaard vond maandag 9 december 2019 plaats.

Lees meer over de prestatieafspraken in Nissewaard op de site van gemeente.

Benieuwd naar de prestatieafspraken 2020? Klik hier

Informatie planschade Windmolens

Op 6 november 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de planschade veroorzaakt door het windpark Hartelbrug II. Aan deze zaak is in verschillende media aandacht besteed. Het windpark bestaat uit 8 windturbines van 150 meter hoog en is mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan “Botlek-Vondelingenplaat”.

Omdat de windturbines zorgen voor geluidsoverlast, slagschaduw en verstoring van het uitzicht, is sprake van waardevermindering van de woningen in Heenvliet en Geervliet. Deze planschade moet door de gemeente Rotterdam worden vergoed, zo heeft de Raad van State uitgemaakt. In een brief aan bewoners van Geervliet legt Den Hollander Advocaten duidelijk en goed uit hoe en of een bewoner in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de planschade. Hieronder de belangrijkste informatie op een rij:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de planschade, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van de woning. Huurders komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de planschade.
 • U moet uw woning vóór 29 oktober 2009 hebben gekocht. De komst van de windturbines is vanaf die datum voorzienbaar. Hebt u uw woning op of na deze datum gekocht, dan hebt u geen recht op planschade.
 • De aanvraag om tegemoetkoming in de planschade moet u indienen bij de gemeente Rotterdam. Het aanvraagformulier kunt u op deze website terugvinden: https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvraagPlanschade.pdf .
 • Voor de aanvraag bent u een vast recht van € 300,– verschuldigd. De gemeente stuurt u hiervoor een brief of factuur. U moet het vast recht op tijd betalen. Als u een tegemoetkoming wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug.
 • U moet de aanvraag indienen vóór 3 december 2019. Na deze de datum wordt uw aanvraag afgewezen. Als u al een aanvraag hebt ingediend en deze is afgewezen, en hebt u tegen de afwijzing geen bezwaar gemaakt dan staat de afwijzing vast. U komt dan niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming in de planschade.
 • Uw woning moet op minder dan 600 meter van de windturbines staan. Dit zijn grofweg de woningen die noordelijk van het verlengde van de Donjonstraat / Wielesteijn / Van Blankensteinstraat te Heenvliet of noordelijk van het verlengde van de Oude Singel / Boomgaardweg / Cornelis de Wittlaan te Geervliet Als uw woning verder weg staat, is de waardedaling van uw woning waarschijnlijk minder dan 3,5 % en valt deze dus weg tegen het normaal maatschappelijk risico van 3,5 %. Zie de toelichting hieronder.

Bovenstaande informatie is overgenomen uit de brief van Den Hollander Advocaten met een informatief karakter. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

 

Huuropzeggen rondom feestdagen

De decembermaand brengt een aantal feestdagen met zich mee waarop wij onze openingstijden hebben aangepast.
Wij zijn daarom gesloten van woensdag 25 december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020.

Wilt u de huur van uw woning binnenkort opzeggen?
Let er dan op dat de controle van uw woning (ook wel inspectie genoemd) niet in de periode tussen 25 december 2019 en 1 januari 2020 kan worden gepland.
Ook het inleveren van de sleutels van uw woning op uw laatste huurdag kan dit jaar uiterlijk op 24 december 2019. Daarna is onze eerstvolgende werkdag donderdag 2 januari 2020. Uiteraard wordt het moment van inleveren van de sleutels vooraf afgestemd met onze opzichter.

Meer weten over het opzeggen van de huur? Leest u dan verder op de pagina ‘Huur opzeggen

Tuinenbeleid in een nieuw jasje

Bij de BuitengeWOON van deze maand vinden onze huurders ook het vernieuwde Tuinenbeleid.

Met de komst van een nieuwe beleidsmedewerker hebben wij ons tuinenbeleid bekeken en in een nieuw jasje gestoken.
In een aantal pagina’s wordt duidelijk weergegeven wat wij van onze huurders verwachten in de verzorging van de tuin.
Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de volgende punten:

 • Aanleg en onderhoud van uw tuin
 • Inrichting van uw tuin
 • Erfafscheiding
 • Wel of geen boom?
 • Handhaven van het Tuinenbeleid

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor ons Tuinenbeleid

Buitengewoon 87 op de deurmat

De najaar editie van ons bewonersblad BuitengeWOON ligt zo goed als bij iedere huurder van De Zes Kernen op de deurmat.

In de BuitengeWOON van oktober leest u alles over:

 • Simonshaven
 • Inbraakpreventie rondom de feestdagen
 • Ons Zero Tolerance beleid op drugs in de woning
 • Ons onderhoud van 2019
 • De aangepaste openingstijden rondom de feestdagen
  en natuurlijk nog veel meer.

Ook vindt u een vacature voor de Huurdersvereniging Bernisse en is een leuke kleurplaat toegevoegd aan het blad.
De kleurplaten kunnen tot en met 31 oktober worden ingeleverd bij:
Woonstichting De Zes Kernen (Abbenbroek), De Haveling (Geervliet), Albert-Heijn (Heenvliet), Ouden-Heijn (Oudenhoorn), Prinses Ireneplein 7 (Simonshaven) of De Vlasbloem (Zuidland).

Nieuwsgierig geworden? Lees hier de BuitengeWOON van oktober

AED in Zuidland 24/7 bereikbaar

In overleg met Careyn heeft woonstichting De Zes Kernen op 20 augustus 2010 een Automatische Externe Defibrillator (AED) ter beschikking gesteld aan woonzorgcentrum Bernissesteyn in Zuidland. Deze AED hing sindsdien in het Atrium.

24 uur per dag beschikbaar

Om ervoor te zorgen dat de AED ook door burgerhulpverleners kan worden gebruikt bij een reanimatie hebben we, mede op initiatief van een aantal bewoners, besloten de AED vanuit het Atrium naar buiten te verplaatsen. De AED hangt sinds vrijdag 6 september 2019 in een beveiligde kast bij de hoofdingang van Bernissesteyn aan de Driesprong 1 in Zuidland. Op deze manier is de AED 24 uur per dag bereikbaar. Careyn beschikt zelf ook over een AED, waardoor er ook een AED beschikbaar blijft binnen in woonzorgcentrum Bernissesteyn.