Groot onderhoud

    Woonstichting De Zes Kernen maakt jaarlijks een onderhoudsbegroting. Hierin staat bijvoorbeeld opgenomen welke woningen geschilderd worden, waar de CV-ketels worden vervangen, welke daken worden vervangen etc.

    Ook in 2019 worden in het kader van planmatig onderhoud, werkzaamheden uitgevoerd. Bewoners zullen ter zijner tijd persoonlijk door op de hoogte worden gesteld over wanneer de uitvoering van de werkzaamheden exact plaatsvindt.

    Klik hieronder op een kern voor een opsomming van de onderhoudsplanning 2019: